Enkelt och säkert

Som företag vill man ha ett enkelt och samtidigt säkert sätt som man kan ta in sin personal och sina besökare på. Idag finns det en mängd olika system som kan användas för all passering.

I och med den nya teknologin så har man som företag fått en hel meny av möjligheter som gäller passersystem för företag. Tanken är att man ska kunna sålla vilka som har rättigheter att komma in genom olika dörrar, och även ha möjligheten att så smidigt som möjligt lägga till och dra ifrån dessa personer. Skillnaden mot att ge ut nycklar är att nycklar kan komma på villovägar medan man numera kan skapa system som är mycket svåra eller omöjliga för någon annan att använda.

Olika slags lås

Till och med företag som gym har börjat nyttja passersystem där man på olika sätt kontrollerar att det är rätt person som kommer in. Många använder sig av en kombination av kort med fingeravtrycksavkänning eller en vägning av kortägaren. Men för företag som har normal säkerhet så kan det räcka med ett kort tillsammans med en kod, eller enbart kortet. Vill man ytterligare öka säkerheten så kan man använda sig av röstavkänning, ansiktsskanning eller ögonskanning. Det är system som påminner om fingeravtrycksavkänning och som därmed är mycket svåra att ta sig förbi för någon obehörig. Hur man väljer att lägga upp det bestämmer man själv men det är samtidigt viktigt att man inte kränker någon eller skapar passersystem som upplevs som obehagliga och för besvärliga.

Fastighetsskötsel i huvudstaden

Underhållet av hyresfastigheter kan snabbt bli en stor byråkratisk och ekonomisk börda för fastighetsägare. Med rätt hjälp kan man optimera underhåll och allokera resurser rätt.

Om du har lägenhetskomplex i huvudstaden så behöver du också rätt teknisk förvaltning i Stockholm. Du frigör då enkelt resurser samtidigt som du får en mindre administrativ börda. Ett välplanerat underhåll ger en optimal driftsekonomi och minskade kostnader för renoveringar och underhåll på lång sikt. Underhåll av fastigheter inbegriper inte enbart att hålla fastigheten i bra skick, det innebär även mycket kontakter med myndigheter. Sophämtning, renoveringar och upphandlingar av olika slag är bara några exempel som kräver rätt administrativ kompetens. Hela kontaktsystemet för hyresgästerna kan hanteras externt, utan varierande toppar och dalar i det administrativa behovet för ditt företag.

Förenkla för hyresgästerna

Genom att ha en specifik kontakt för alla sorters problem, oavsett om det gäller en reparation av en ytterdörr eller att sophämtningen inte dök upp i rätt tid så förenklar det mycket för hyresgäster. Nöjda hyresgäster och enkla uppföljningar av arbetet som utförts gör allting smidigare för alla. Genom att samla den tekniska förvaltningen så får man ett skräddarsytt paket av alla tjänster som kan behövas. Administration och myndighetskontakter, snickeri och plåtarbete, ronderingar och besiktningar är bara några exempel. Det blir samtidigt enklare att ha koll på energiförbrukningen samtidigt som man kan arbeta långsiktigt med att förbättra elförbrukningen och ha all kunskap tillgänglig för att se till att värme och elkostnader hålls nere. Med en bra planering och översikt kan man optimera fastigheten för lång tid framöver.

Grundstenar inom affärsjuridik

Ser man till ordet affärsjuridik så är ämnet något som är oerhört brett och involverar såväl arbete vid domstolar som vid större och mindre transaktioner och uppgörelser mellan företag. Som affärsjurist så måste man vara påläst både inom juridik samt även inom ekonomi och det är – som inom alla andra yrken – den som är bäst påläst som också har störst chans att lyckas. Det handlar väldigt mycket om erfarenhet och om vi ger ett litet exempel på hur det kan se ut då en kunnig, skicklig och erfaren person verksam inom affärsjuridik arbetar så kan vi säga att det handlar om en transaktion mellan två stycken företag.

Affärsjuristen vi har som exempel ska bistå till det företag som ska köpa en vara och det är hans jobb att göra en fullkomlig analys av hur mycket affären på det stora hela kan vara värd. Det vill sig; en affärsjurist här gör en analys utifrån risker men affären, han försöker begränsa dessa och han utgår hela tiden för att skapa ett mervärde. Mervärdet i det här fallet är att företaget – efter att även betalat för hans tjänster – går med stor vinst. Det handlar således i det stora hela om att en affärsjurist fungerar som en navigator genom ett både snårigt och svårt landskap där hindren – och möjligheterna! – både är juridiska och ekonomiska.

Det man ska veta här är att naturligtvis även säljaren vid denna transaktion vill nå ett mervärde och därför förmodligen också har en affärsjurist som genomfört samma grundliga research, gjort en egen analys och förmodligen kommit fram till en helt annan lösning och andra möjligheter. Något som därpå leder till en förhandling och det är också det som affärsjuridik till en stor del handlar om.

Förhandling påminner om poker och schack

Förhandling mellan två stycken företag – oavsett gällande en transaktion eller exempelvis ett uppköp – är något som sker hela tiden och det är också en den del av affärsjuridik som verkligen sätter prov på den jurist som jobbat och anlitats för affären.

I det stora hela kan man likna en sådan vid en pokermatch men där båda spelarna har öppna kort – om den andre bara är skicklig nog att läsa av dessa. En dålig affärsjurist ser här inga möjligheter och kan inte förutspå den andres drag medan en skicklig sådan hela tiden ligger ett steg före och kan planera sina drag utifrån tolkningar som han gjort.

Det är där erfarenheten vi nämnde ovan kommer in i bilden och det är därför denna är så viktig inom affärsjuridik; har man som jurist deltagit vid flertalet förhandlingar och lärt sig olika situationer – både juridiska och ekonomiska – så har man kort och gott en större chans att skapa det mervärde som hela tiden är målet. En oerfaren person inom affärsjuridik kommer att missa detaljer som kan vara till klienten han representerars gagn.