Från städning till uthyrning

Hur ska du hinna ta hand om alla dina fastigheter? Kanske är det dags att skaffa någon som är expert på allt som har med skötsel av fastigheter att göra. Någon som kan allt det som du inte hinner.

Vad är egentligen fastighetsskötsel? Om du har en villa eller ett fritidshus så vet du mycket väl vad det innebär att sköta om en fastighet. Även om det inte alltid är du som gör det, utan det är någon som du anlitar. Men för en större fastighet, som ett flerfamiljshus, finns det en hel yrkesgrupp som enbart håller på med att sköta om dessa fastigheter gällande städning, reparationer och uthyrning. Eller precis det som du vill få hjälp med. För det är bara du själv som kan bestämma hur och med vad dina fastighetsskötare ska jobba.

Pricka i på menyn

Städning, omhändertagande av grönytor, vinterarbeten, uthyrning, reparationer, service och mycket, mycket mer. Det och mer därtill kan du välja bland när du tar in en ny aktör för att fylla på där det fattas resurser. Är ni ett stort fastighetsbolag så kanske ni till och med har en egen styrka som enbart åker runt för att ta hand om en av alla bitar som ingår i fastighetsskötseln. Om du däremot är fastighetsskötare i en mindre byggnad så kan ditt arbete bestå av att helt enkelt göra allt själv. Det finns även uppdrag som hamnar någonstans mitt emellan de två motpolerna. Troligen är det därför som tjänsterna är populära. Läs mer om fastighetsskötsel på denna sida: fastighetsskötselstockholm.se

Att sköta en fastighet

Att förvalta materiell egendom som en fastighet är inget man kan ägna en förmiddag i veckan åt enbart. Det kräver både administration och praktiskt arbete. Behoven tar heller aldrig slut.

Att vara fastighetsägare är både roligt och utmanande. Få personer kan hantera alla de problem som kan uppstå på egen hand. Har man dessutom fler än en fastighet är lösningen med eget arbete helt utesluten, så vida man inte har kapacitet att aldrig sova utan enbart arbeta. Få önskar ha det så och det brukar inte heller bli tillfredsställande lösningar. Fastighetsinnehav startar med lån och ekonomisk administration. Man håller i bankkontakter och ser till att hyror och avgifter kommer in. Eventuella anställda ska betalas och obligatoriska åtaganden som OVK-besiktningar ska administreras.

Praktisk skötsel på kort och lång sikt

Det är ett smart drag att skaffa en samarbetspartner inom området fastighetsservice. Har man hyresgäster, antingen boende eller butiker och kontor, så finns en mängd uppgifter att lösa varje given dag. Saker går sönder och avlopp stoppas upp. Ventilation ska fungera. Lås ska bytas. Vintertid är det snöröjning, sandning och takröjning att åtgärda och sommartid har vissa gräs och växter att ta hand om. Långsiktigt finns det också alltid en mängd sysslor. Det fungerar sämre att bara släcka eldar. Vill man ha en riktigt välskött fastighet planerar man underhåll så att man håller antalet akuta utryckningar på en minimal nivå. Det hjälper till med att hålla uppe fastighetens värde och det gör den attraktiv för nya hyresgäster och eventuella framtida köpare. Hitta mer info på denna sida: https://www.fastighetsservicestockholm.se/

Fastighetsskötsel i huvudstaden

Underhållet av hyresfastigheter kan snabbt bli en stor byråkratisk och ekonomisk börda för fastighetsägare. Med rätt hjälp kan man optimera underhåll och allokera resurser rätt.

Om du har lägenhetskomplex i huvudstaden så behöver du också rätt teknisk förvaltning i Stockholm. Du frigör då enkelt resurser samtidigt som du får en mindre administrativ börda. Ett välplanerat underhåll ger en optimal driftsekonomi och minskade kostnader för renoveringar och underhåll på lång sikt. Underhåll av fastigheter inbegriper inte enbart att hålla fastigheten i bra skick, det innebär även mycket kontakter med myndigheter. Sophämtning, renoveringar och upphandlingar av olika slag är bara några exempel som kräver rätt administrativ kompetens. Hela kontaktsystemet för hyresgästerna kan hanteras externt, utan varierande toppar och dalar i det administrativa behovet för ditt företag.

Förenkla för hyresgästerna

Genom att ha en specifik kontakt för alla sorters problem, oavsett om det gäller en reparation av en ytterdörr eller att sophämtningen inte dök upp i rätt tid så förenklar det mycket för hyresgäster. Nöjda hyresgäster och enkla uppföljningar av arbetet som utförts gör allting smidigare för alla. Genom att samla den tekniska förvaltningen så får man ett skräddarsytt paket av alla tjänster som kan behövas. Administration och myndighetskontakter, snickeri och plåtarbete, ronderingar och besiktningar är bara några exempel. Det blir samtidigt enklare att ha koll på energiförbrukningen samtidigt som man kan arbeta långsiktigt med att förbättra elförbrukningen och ha all kunskap tillgänglig för att se till att värme och elkostnader hålls nere. Med en bra planering och översikt kan man optimera fastigheten för lång tid framöver.