Från städning till uthyrning

Hur ska du hinna ta hand om alla dina fastigheter? Kanske är det dags att skaffa någon som är expert på allt som har med skötsel av fastigheter att göra. Någon som kan allt det som du inte hinner.

Vad är egentligen fastighetsskötsel? Om du har en villa eller ett fritidshus så vet du mycket väl vad det innebär att sköta om en fastighet. Även om det inte alltid är du som gör det, utan det är någon som du anlitar. Men för en större fastighet, som ett flerfamiljshus, finns det en hel yrkesgrupp som enbart håller på med att sköta om dessa fastigheter gällande städning, reparationer och uthyrning. Eller precis det som du vill få hjälp med. För det är bara du själv som kan bestämma hur och med vad dina fastighetsskötare ska jobba.

Pricka i på menyn

Städning, omhändertagande av grönytor, vinterarbeten, uthyrning, reparationer, service och mycket, mycket mer. Det och mer därtill kan du välja bland när du tar in en ny aktör för att fylla på där det fattas resurser. Är ni ett stort fastighetsbolag så kanske ni till och med har en egen styrka som enbart åker runt för att ta hand om en av alla bitar som ingår i fastighetsskötseln. Om du däremot är fastighetsskötare i en mindre byggnad så kan ditt arbete bestå av att helt enkelt göra allt själv. Det finns även uppdrag som hamnar någonstans mitt emellan de två motpolerna. Troligen är det därför som tjänsterna är populära. Läs mer om fastighetsskötsel på denna sida: fastighetsskötselstockholm.se