Fastighetsinvestering.nu

Fyll i dina uppgifter

Ja tack! Skicka mer information om Svenska Bostadsfondens kommande börsnotering.

Kontakt

Du kan förstås också kontakta oss direkt på telefon, 08-667 10 50. *Börsnoteringen är beroende av bolagets slutgiltiga styrelsebeslut samt rådande marknadsläge. Dock är intresseanmälan ej bindande och endast i informationssyfte.