Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig mer information om Svenska Bostadsfonden.
Du kan förstås också kontakta oss direkt på telefon, 08-667 10 50.

 
 
   

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad, informationsbroschyr och prospect finns tillgängligt på www.svenskabostadsfonden.se/SBF14