Dags att bygga solcellspark? 

Vårt land är stort och vi har en sommar som ger extremt mycket solljus. Faktum är att vi har lika många soltimmar per år som Tyskland. Trots detta så ligger våra tyska vänner rejält före oss då det kommer till solceller. 

Många svenskar har dubier kring att solceller och solenergi kan fungera sett till att vi har en både lång, mörk och kall vinter. Det är sant, men med dagens batterilagring så kan man ändå ha el till pass under halvåret då solen inte lyser så mycket. 

Detta innebär att markägare i Sverige sitter på en potentiell guldgruva. Har du mark som inte används och som ligger i ett bra läge – sett till topografi, solinstrålning och tillgänglighet – så kan du bygga solcellspark och dels vara med på resan mot elektrifiering och mot att fasa ut fossila bränslen – men dels också få in en extra inkomst. 

Bygga solcellspark – en stabil inkomst 

En inkomst som, beroende på hur pass stor din solcellspark är, kan vara riktigt hög. Det finns således all anledning att se över dina möjligheter att bygga solcellspark. 

Den kan dels generera el för dina egna behov och därigenom alltid ge dig tillgång till billig – och grön – el. Dels så kan den även ge ett överskott som kan användas för att stötta upp det lokala elnätet – och därmed också hjälpa andra att kunna köpa el till mer rimliga priser. 

Arrendera ut din mark 

Alla insatser behövs och alla som tar steget för att bygga solcellspark kan göra skillnad. Vad gäller driften så behöver du heller inte sköta den. Idag finns företag som kan åta sig att dels bygga solcellspark på mark runtomkring Sverige – men som även kan ta hand om driften av anläggningen. 

Äger du mark så kan du arrendera ut den och få en riktig fin passiv inkomst. Det finns nästan bara vinster i att bygga solcellspark – och hur din vinst ska se ut, det bestämmer du själv. Ta steget!