Grundstenar inom affärsjuridik

Ser man till ordet affärsjuridik så är ämnet något som är oerhört brett och involverar såväl arbete vid domstolar som vid större och mindre transaktioner och uppgörelser mellan företag. Som affärsjurist så måste man vara påläst både inom juridik samt även inom ekonomi och det är – som inom alla andra yrken – den som är bäst påläst som också har störst chans att lyckas. Det handlar väldigt mycket om erfarenhet och om vi ger ett litet exempel på hur det kan se ut då en kunnig, skicklig och erfaren person verksam inom affärsjuridik arbetar så kan vi säga att det handlar om en transaktion mellan två stycken företag.

Affärsjuristen vi har som exempel ska bistå till det företag som ska köpa en vara och det är hans jobb att göra en fullkomlig analys av hur mycket affären på det stora hela kan vara värd. Det vill sig; en affärsjurist här gör en analys utifrån risker men affären, han försöker begränsa dessa och han utgår hela tiden för att skapa ett mervärde. Mervärdet i det här fallet är att företaget – efter att även betalat för hans tjänster – går med stor vinst. Det handlar således i det stora hela om att en affärsjurist fungerar som en navigator genom ett både snårigt och svårt landskap där hindren – och möjligheterna! – både är juridiska och ekonomiska.

Det man ska veta här är att naturligtvis även säljaren vid denna transaktion vill nå ett mervärde och därför förmodligen också har en affärsjurist som genomfört samma grundliga research, gjort en egen analys och förmodligen kommit fram till en helt annan lösning och andra möjligheter. Något som därpå leder till en förhandling och det är också det som affärsjuridik till en stor del handlar om.

Förhandling påminner om poker och schack

Förhandling mellan två stycken företag – oavsett gällande en transaktion eller exempelvis ett uppköp – är något som sker hela tiden och det är också en den del av affärsjuridik som verkligen sätter prov på den jurist som jobbat och anlitats för affären.

I det stora hela kan man likna en sådan vid en pokermatch men där båda spelarna har öppna kort – om den andre bara är skicklig nog att läsa av dessa. En dålig affärsjurist ser här inga möjligheter och kan inte förutspå den andres drag medan en skicklig sådan hela tiden ligger ett steg före och kan planera sina drag utifrån tolkningar som han gjort.

Det är där erfarenheten vi nämnde ovan kommer in i bilden och det är därför denna är så viktig inom affärsjuridik; har man som jurist deltagit vid flertalet förhandlingar och lärt sig olika situationer – både juridiska och ekonomiska – så har man kort och gott en större chans att skapa det mervärde som hela tiden är målet. En oerfaren person inom affärsjuridik kommer att missa detaljer som kan vara till klienten han representerars gagn.