Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt underlag

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ansvarsfullt. För att upprätta en ekonomisk plan för BRF, bör styrelsen ta hjälp av en juridisk byrå.

En bostadsrättsförening måste upprätta en ekonomisk plan. I första hand är planen till för att en potentiell köpare av en bostadsrätt ska kunna sätta sig in i föreningens ekonomiska status. Planen kan i viss mån jämföras med en långtidsbudget. Den ekonomiska planens betydelse accentueras av att den ska skickas in till och registreras av Bolagsverket.

I många fall köps bostadsrätter i helt nyuppförda fastigheter, där någon årsredovisning ännu inte har upprättats. En köpare har alltså ingen tillgång till föreningens historiska utveckling. Istället blir köparen prisgiven att fatta sitt beslut på de uppgifter som finns i den ekonomiska planen.

Ekonomisk plan för BRF – innehåll

För att uppfylla de krav som gäller för en ekonomisk plan kan en bostadsrättsförening anlita en advokatbyrå. En sådan byrå har lång erfarenhet från liknande uppdrag och vet hur planen ska utformas. Vad ska en ekonomisk plan för en BRF innehålla för att vara komplett? I botten finns naturligtvis en rad formalia, exempelvis bostadsrättsföreningens firma och registreringsnummer. Därutöver ska framgå vilket belopp som investerats i fastigheten, det vill säga en redogörelse för föreningens anläggningstillgångar.

En budget som visar föreningens beräknade drifts- och underhållskostnader ska finnas. Hur fastigheterna har finansierats är viktig information. I värdet ingår vilka insatser som gjorts av bostadsrättsinnehavare samt i vilken utsträckning det förekommer lånefinansiering. Lånens räntesatser ska framgå och om lånen placerats till rörliga eller fasta räntor. Uttagna pantbrev ska framgå. Läs mer om vikten av att ha en ekonomisk plan på https://www.ekonomiskplanbrf.se/.