Ett gratis bokföringsprogram för små företag

För den som startar ett eget företag kan det där med bokföring verka obegripligt svårt. Att ha ett gratis bokföringsprogram i mobilen är till stor hjälp.

Att starta ett eget företag medför för de flesta en rad uppgifter som är helt nya. Inte minst när det gäller fakturering, bokföring och moms är det många som känner sig förvirrade och osäkra. Det verkar krångligt, det tar mycket tid och det är mycket nytt att lära sig. Att anlita en revisor eller en bokföringstjänst kan kosta mycket pengar.

Inte minst för det lilla företaget som har en liten omsättning kan det kännas väldigt tråkigt att lägga en stor del av inkomsten på bokföringen. Det finns en mängd olika företag som kan hjälpa till med bokföring. Många har program där företagaren själv lägger in sina uppgifter via datorn.

Gratis bokföringsprogram där allt är samlat i mobilen

Små företag med liten omsättning kanske hellre väljer ett gratis bokföringsprogram. Det finns olika appar där hela bokföringen kan skötas. Allt från att göra och skicka fakturor och kvitton, till att göra en sammanställning av bokföringen för att kunna skicka in den till Skatteverket.

För den som nyligen startat sitt företag kan det vara skönt att ha allt samlat på ett och samma ställe. Och mobilen har de flesta alltid med sig. I vissa bokföringsprogram finns även tillgång till hjälp från revisorer i exempelvis en chattfunktion. Innan företaget fått fart och gett några större inkomster är det också skönt att inte ha alltför många utgifter.

Ekonomisk plan för BRF – ett viktigt underlag

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ansvarsfullt. För att upprätta en ekonomisk plan för BRF, bör styrelsen ta hjälp av en juridisk byrå.

En bostadsrättsförening måste upprätta en ekonomisk plan. I första hand är planen till för att en potentiell köpare av en bostadsrätt ska kunna sätta sig in i föreningens ekonomiska status. Planen kan i viss mån jämföras med en långtidsbudget. Den ekonomiska planens betydelse accentueras av att den ska skickas in till och registreras av Bolagsverket.

I många fall köps bostadsrätter i helt nyuppförda fastigheter, där någon årsredovisning ännu inte har upprättats. En köpare har alltså ingen tillgång till föreningens historiska utveckling. Istället blir köparen prisgiven att fatta sitt beslut på de uppgifter som finns i den ekonomiska planen.

Ekonomisk plan för BRF – innehåll

För att uppfylla de krav som gäller för en ekonomisk plan kan en bostadsrättsförening anlita en advokatbyrå. En sådan byrå har lång erfarenhet från liknande uppdrag och vet hur planen ska utformas. Vad ska en ekonomisk plan för en BRF innehålla för att vara komplett? I botten finns naturligtvis en rad formalia, exempelvis bostadsrättsföreningens firma och registreringsnummer. Därutöver ska framgå vilket belopp som investerats i fastigheten, det vill säga en redogörelse för föreningens anläggningstillgångar.

En budget som visar föreningens beräknade drifts- och underhållskostnader ska finnas. Hur fastigheterna har finansierats är viktig information. I värdet ingår vilka insatser som gjorts av bostadsrättsinnehavare samt i vilken utsträckning det förekommer lånefinansiering. Lånens räntesatser ska framgå och om lånen placerats till rörliga eller fasta räntor. Uttagna pantbrev ska framgå. Läs mer om vikten av att ha en ekonomisk plan på https://www.ekonomiskplanbrf.se/.