Personal på höga poster

Du måste verkligen känna förtroende för den person du anställer som chef i ditt företag. För att vara på den säkra sidan kan man anlita ett rekryteringsföretag som gör själva grundjobbet.

Det är noga att chefsrekryteringen är ett välgrundat beslut. En headhunter i Stockholm kan hjälpa Er att hitta rätt person för jobbet. De gör både intervjuer och bakgrundskoll, intervjuar referenspersoner och jämför olika sökande. Sedan är det ju alltid företaget själv som väljer vem det blir, för man håller intervjuer med flera personer innan beslutet tas. Låt proffs vara med från början, så får ni en kraftfull hjälp med att hitta rätt personal till de platser som ska tillsättas.

Många sökande till attraktiva jobb

En chefsrekrytering innebär ofta att det är väldigt många sökande, och det kan vara ett stort jobb att hinna sålla ut de mest intressanta kandidaterna. Det en headhunter gör är att underlätta urvalet, så att ni får seriösa sökande till intervjun. Många söker jobb utan att ha kvalifikationer eller intresse för jobbet, bara för att få arbetslöshetskassa eller för att tjäna mer pengar. Den du söker ska självfallet vara lämplig för jobbet och ha lämplig utbildning, erfarenhet och även arbetsvilja och energi.

Hur bra kunskaperna än verkar på ansökningshandlingarna gäller det också att en chef kan klara av att samarbeta med andra, och att det är en social person med integritet och stil. Låt en headhunter klara av bakgrundskollen åt dig så har du en liten grupp med adekvata sökande att utgå från vid platsintervjuerna.

Från städning till uthyrning

Hur ska du hinna ta hand om alla dina fastigheter? Kanske är det dags att skaffa någon som är expert på allt som har med skötsel av fastigheter att göra. Någon som kan allt det som du inte hinner.

Vad är egentligen fastighetsskötsel? Om du har en villa eller ett fritidshus så vet du mycket väl vad det innebär att sköta om en fastighet. Även om det inte alltid är du som gör det, utan det är någon som du anlitar. Men för en större fastighet, som ett flerfamiljshus, finns det en hel yrkesgrupp som enbart håller på med att sköta om dessa fastigheter gällande städning, reparationer och uthyrning. Eller precis det som du vill få hjälp med. För det är bara du själv som kan bestämma hur och med vad dina fastighetsskötare ska jobba.

Pricka i på menyn

Städning, omhändertagande av grönytor, vinterarbeten, uthyrning, reparationer, service och mycket, mycket mer. Det och mer därtill kan du välja bland när du tar in en ny aktör för att fylla på där det fattas resurser. Är ni ett stort fastighetsbolag så kanske ni till och med har en egen styrka som enbart åker runt för att ta hand om en av alla bitar som ingår i fastighetsskötseln. Om du däremot är fastighetsskötare i en mindre byggnad så kan ditt arbete bestå av att helt enkelt göra allt själv. Det finns även uppdrag som hamnar någonstans mitt emellan de två motpolerna. Troligen är det därför som tjänsterna är populära. Läs mer om fastighetsskötsel på denna sida: fastighetsskötselstockholm.se

Sköter om byggnader i Karlstad

Som fastighetsägare har man minst sagt mycket jobb. Äger man flera fastigheter kan det vara mer jobb än vad man faktiskt klarar av. Byggnaderna ska skötas, gräset ska klippas, och annat.

I ett högt tempo och med bra struktur, det är vad som behövs för att vara en fastighetsförvaltare. Man kan ha ansvar över flera olika byggnader, det kan även vara ställen som kommunen lejt bort. Där sköter man allt från utseende till planering av underhåll, som reparationer. Man kan även ha ansvar över ekonomin. Det är med andra ord ett stort ansvarsområde. Men ofta gör man det inte själv, fastighetsförvaltaren skickar ofta ut fastighetsskötare på arbeten. Fastighetsskötarna tar hand om gräset och andra vaktmästarsysslor i och kring byggnaden.

En rolig dag

Det är så underbart med ett varierat arbete. Man hinner aldrig tröttna, dagligen får man se olika saker. Och snacka om att man får lära känna sin stad väl. Dessutom kan arbetet ske på några mils avstånd, allt beroende på hur stor yta man har hand om. Vill du arbeta med Fastighetsförvaltning Karlstad? Som förvaltare behöver du en utbildning. För att få tips och råd, samt om du vill veta mer om jobbet, kan du kontakta en förvaltare. Det är ett stort ansvar att se till att allt görs och sköts i tid. Lite roligt också då man är högsta hönset över andra. Är du redo för en ordentlig utmaning och vill ha en rolig vardag med mycket ansvar? Då är detta helt klart något för dig.

Att sköta fastigheter i Göteborg

Att fastigheter är en utmaning kommer inte som en överraskning för någon som provat på jobbet. I den ljusa men salta atmosfären på Sveriges framsida finns många uppgifter att hantera.

Vad innebär egentligen komplett fastighetsförvaltning i Göteborg? Betyder det något specifikt just i de geografiska omgivningarna och vad brukar man räkna in under benämningen “komplett”? Finns det andra sätt att förvalta än komplett och isåfall vad? Icke komplett utan med lite slarvfel, typ? Nja, vad som vanligen åsyftas med ordet är att någon åtar sig teknisk, ekonomisk och administrativ skötsel.

Att lämna all skötsel till en samarbetspartner kan kännas som en utmaning i sig om man tidigare valt att hantera arbetet själv. Det kan också kännas som en stor lättnad. Det finns också fördelar rent praktiskt – tar ett företag sig an den kompletta förvaltningen samlas kunskaperna på ett ställe.

Vad innebär de olika delarna av förvaltningen?

Teknik syftar på de rent praktiska aspekterna. Städning, snöröjning, skötsel av grönytor, byte av trasiga fönster, VVS-arbeten och liknande. En engagerad kår av duktiga hantverkare är en fantastisk tillgång för den delen.

Ekonomi kräver en kunnig ekonom, gärna med erfarenhet av fastighetsjuridik. Hantering av intäkter och leverantörsfakturor och bankkontakter ryms i detta avsnitt.

Administration innefattar allt som inte ryms i de andra kategorierna. Avtalshantering, register, utskick och planering är viktiga delar av förvaltningen och kräver framförhållning och förmåga att planera hos ansvariga.

En komplett fastighetsförvaltning ger utrymme för dig som fastighetsägare att fokusera på annat, och placerar personal med rätt kompetens på rätta arbetsuppgifter.

Allt fler inser det fantastiska med solceller

Solenergi är en fantastisk energikälla. Med hjälp av solceller monterade på taket kan man enkelt producera den energi man behöver. Men vad händer då det regnar eller när solen går i moln?

Solen räknas som en förnyelsebar energikälla, till skillnad från kol, olja eller naturgas. El som utvinns från solceller genererar inte heller några koldioxidutsläpp, vilket naturligtvis också är bra för miljön. Hittills är det mestadels småhusägare som har insett det fantastiska med solenergi och låtit montera solpaneler på sina tak. Men solenergi passar även de med lite större takytor som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. Det är nämligen så att ju större takyta man har desto bättre förutsättningar har man att få en bra årsproduktion så att man även kan sälja el vidare till andra.

Vad händer då det regnar eller när solen går i moln?

Solceller producerar även energi de dagar som det är mulet eller regnar, även om det är mindre. Skulle solcellerna någon dag inte lyckas producera den mängd energi som hushållet behöver får fastigheten i stället el från det ordinarie elnätet. Men oftast är det tvärtom, att man som solenergiproducerande fastighetsägare istället skickar ut och säljer den solenergi som man producerar och inte gör av med. Hur många solceller man behöver beror på hur stort hushållets behov av energi är. Enklast är att låta ett företag specialiserat på just Solceller för fastigheter göra en kostnadsfri beräkning. Som privatperson eller företag har man rätt till statligt stöd vid installation av solceller.

Att sköta en fastighet

Att förvalta materiell egendom som en fastighet är inget man kan ägna en förmiddag i veckan åt enbart. Det kräver både administration och praktiskt arbete. Behoven tar heller aldrig slut.

Att vara fastighetsägare är både roligt och utmanande. Få personer kan hantera alla de problem som kan uppstå på egen hand. Har man dessutom fler än en fastighet är lösningen med eget arbete helt utesluten, så vida man inte har kapacitet att aldrig sova utan enbart arbeta. Få önskar ha det så och det brukar inte heller bli tillfredsställande lösningar. Fastighetsinnehav startar med lån och ekonomisk administration. Man håller i bankkontakter och ser till att hyror och avgifter kommer in. Eventuella anställda ska betalas och obligatoriska åtaganden som OVK-besiktningar ska administreras.

Praktisk skötsel på kort och lång sikt

Det är ett smart drag att skaffa en samarbetspartner inom området fastighetsservice. Har man hyresgäster, antingen boende eller butiker och kontor, så finns en mängd uppgifter att lösa varje given dag. Saker går sönder och avlopp stoppas upp. Ventilation ska fungera. Lås ska bytas. Vintertid är det snöröjning, sandning och takröjning att åtgärda och sommartid har vissa gräs och växter att ta hand om. Långsiktigt finns det också alltid en mängd sysslor. Det fungerar sämre att bara släcka eldar. Vill man ha en riktigt välskött fastighet planerar man underhåll så att man håller antalet akuta utryckningar på en minimal nivå. Det hjälper till med att hålla uppe fastighetens värde och det gör den attraktiv för nya hyresgäster och eventuella framtida köpare. Hitta mer info på denna sida: https://www.fastighetsservicestockholm.se/

Har du en plan?

Vissa snubblar fram genom livet utan funderingar över framtiden. Ibland går det bra. Andra tänker framåt och planerar för alternativ. För dem går det bättre. En underhållsplan är smart.

Alla som äger fastigheter eller är ansvariga för fastighetsskötsel vet hur viktigt det är med planering. De flesta som äger fastigheter eller är ansvariga för fastigheters skötsel har snubblat någon gång under loppet eller nära mållinjen. Att snubbla kan vara ett mindre hinder, men att snubbla kan också göra ont. Saken är den att bristande planering kan dra med sig stora konsekvenser.

Att äga en fastighet innebär att du måste tänka framåt. Det finns löpande underhåll att utföra och det finns troligen saker som OVK-besiktningar och stambyten som till slut måste utföras. En bostadsrättsförening eller en kommersiell fastighet behöver ständigt tas om hand. Att sitta ner i bänken och vänta på att katastroferna ska komma är inte rätt taktik för den som önskar framgång.

Räddaren i nöden

Det tenderar att finnas mycket att göra när du bär ansvaret för en fastighet. Speciellt enkelt är det att bli för upptagen med det dagliga småplocket. Därmed inte sagt att inte vardagen är viktig. Den måste få ta sin tid och sin plats. Någon behöver dock ta ansvaret för riktning och skötsel mer långsiktigt.

Att upprätta underhållsplaner är ett riktigt smart sätt att hantera situationen. Slipp att snabbt ställa om ansiktet till en min som förklarar att det visste du redan fast du är helt förvirrad. Ta hjälp med att upprätta underhållsplaner och ligg några steg före. Läs mer om underhållsplaner på denna hemsida: underhållsplaner.net

Enkelt och säkert

Som företag vill man ha ett enkelt och samtidigt säkert sätt som man kan ta in sin personal och sina besökare på. Idag finns det en mängd olika system som kan användas för all passering.

I och med den nya teknologin så har man som företag fått en hel meny av möjligheter som gäller passersystem för företag. Tanken är att man ska kunna sålla vilka som har rättigheter att komma in genom olika dörrar, och även ha möjligheten att så smidigt som möjligt lägga till och dra ifrån dessa personer. Skillnaden mot att ge ut nycklar är att nycklar kan komma på villovägar medan man numera kan skapa system som är mycket svåra eller omöjliga för någon annan att använda.

Olika slags lås

Till och med företag som gym har börjat nyttja passersystem där man på olika sätt kontrollerar att det är rätt person som kommer in. Många använder sig av en kombination av kort med fingeravtrycksavkänning eller en vägning av kortägaren. Men för företag som har normal säkerhet så kan det räcka med ett kort tillsammans med en kod, eller enbart kortet. Vill man ytterligare öka säkerheten så kan man använda sig av röstavkänning, ansiktsskanning eller ögonskanning. Det är system som påminner om fingeravtrycksavkänning och som därmed är mycket svåra att ta sig förbi för någon obehörig. Hur man väljer att lägga upp det bestämmer man själv men det är samtidigt viktigt att man inte kränker någon eller skapar passersystem som upplevs som obehagliga och för besvärliga.

Fastighetsskötsel i huvudstaden

Underhållet av hyresfastigheter kan snabbt bli en stor byråkratisk och ekonomisk börda för fastighetsägare. Med rätt hjälp kan man optimera underhåll och allokera resurser rätt.

Om du har lägenhetskomplex i huvudstaden så behöver du också rätt teknisk förvaltning i Stockholm. Du frigör då enkelt resurser samtidigt som du får en mindre administrativ börda. Ett välplanerat underhåll ger en optimal driftsekonomi och minskade kostnader för renoveringar och underhåll på lång sikt. Underhåll av fastigheter inbegriper inte enbart att hålla fastigheten i bra skick, det innebär även mycket kontakter med myndigheter. Sophämtning, renoveringar och upphandlingar av olika slag är bara några exempel som kräver rätt administrativ kompetens. Hela kontaktsystemet för hyresgästerna kan hanteras externt, utan varierande toppar och dalar i det administrativa behovet för ditt företag.

Förenkla för hyresgästerna

Genom att ha en specifik kontakt för alla sorters problem, oavsett om det gäller en reparation av en ytterdörr eller att sophämtningen inte dök upp i rätt tid så förenklar det mycket för hyresgäster. Nöjda hyresgäster och enkla uppföljningar av arbetet som utförts gör allting smidigare för alla. Genom att samla den tekniska förvaltningen så får man ett skräddarsytt paket av alla tjänster som kan behövas. Administration och myndighetskontakter, snickeri och plåtarbete, ronderingar och besiktningar är bara några exempel. Det blir samtidigt enklare att ha koll på energiförbrukningen samtidigt som man kan arbeta långsiktigt med att förbättra elförbrukningen och ha all kunskap tillgänglig för att se till att värme och elkostnader hålls nere. Med en bra planering och översikt kan man optimera fastigheten för lång tid framöver.

Grundstenar inom affärsjuridik

Ser man till ordet affärsjuridik så är ämnet något som är oerhört brett och involverar såväl arbete vid domstolar som vid större och mindre transaktioner och uppgörelser mellan företag. Som affärsjurist så måste man vara påläst både inom juridik samt även inom ekonomi och det är – som inom alla andra yrken – den som är bäst påläst som också har störst chans att lyckas. Det handlar väldigt mycket om erfarenhet och om vi ger ett litet exempel på hur det kan se ut då en kunnig, skicklig och erfaren person verksam inom affärsjuridik arbetar så kan vi säga att det handlar om en transaktion mellan två stycken företag.

Affärsjuristen vi har som exempel ska bistå till det företag som ska köpa en vara och det är hans jobb att göra en fullkomlig analys av hur mycket affären på det stora hela kan vara värd. Det vill sig; en affärsjurist här gör en analys utifrån risker men affären, han försöker begränsa dessa och han utgår hela tiden för att skapa ett mervärde. Mervärdet i det här fallet är att företaget – efter att även betalat för hans tjänster – går med stor vinst. Det handlar således i det stora hela om att en affärsjurist fungerar som en navigator genom ett både snårigt och svårt landskap där hindren – och möjligheterna! – både är juridiska och ekonomiska.

Det man ska veta här är att naturligtvis även säljaren vid denna transaktion vill nå ett mervärde och därför förmodligen också har en affärsjurist som genomfört samma grundliga research, gjort en egen analys och förmodligen kommit fram till en helt annan lösning och andra möjligheter. Något som därpå leder till en förhandling och det är också det som affärsjuridik till en stor del handlar om.

Förhandling påminner om poker och schack

Förhandling mellan två stycken företag – oavsett gällande en transaktion eller exempelvis ett uppköp – är något som sker hela tiden och det är också en den del av affärsjuridik som verkligen sätter prov på den jurist som jobbat och anlitats för affären.

I det stora hela kan man likna en sådan vid en pokermatch men där båda spelarna har öppna kort – om den andre bara är skicklig nog att läsa av dessa. En dålig affärsjurist ser här inga möjligheter och kan inte förutspå den andres drag medan en skicklig sådan hela tiden ligger ett steg före och kan planera sina drag utifrån tolkningar som han gjort.

Det är där erfarenheten vi nämnde ovan kommer in i bilden och det är därför denna är så viktig inom affärsjuridik; har man som jurist deltagit vid flertalet förhandlingar och lärt sig olika situationer – både juridiska och ekonomiska – så har man kort och gott en större chans att skapa det mervärde som hela tiden är målet. En oerfaren person inom affärsjuridik kommer att missa detaljer som kan vara till klienten han representerars gagn.