Att sköta fastigheter i Göteborg

Att fastigheter är en utmaning kommer inte som en överraskning för någon som provat på jobbet. I den ljusa men salta atmosfären på Sveriges framsida finns många uppgifter att hantera.

Vad innebär egentligen komplett fastighetsförvaltning i Göteborg? Betyder det något specifikt just i de geografiska omgivningarna och vad brukar man räkna in under benämningen “komplett”? Finns det andra sätt att förvalta än komplett och isåfall vad? Icke komplett utan med lite slarvfel, typ? Nja, vad som vanligen åsyftas med ordet är att någon åtar sig teknisk, ekonomisk och administrativ skötsel.

Att lämna all skötsel till en samarbetspartner kan kännas som en utmaning i sig om man tidigare valt att hantera arbetet själv. Det kan också kännas som en stor lättnad. Det finns också fördelar rent praktiskt – tar ett företag sig an den kompletta förvaltningen samlas kunskaperna på ett ställe.

Vad innebär de olika delarna av förvaltningen?

Teknik syftar på de rent praktiska aspekterna. Städning, snöröjning, skötsel av grönytor, byte av trasiga fönster, VVS-arbeten och liknande. En engagerad kår av duktiga hantverkare är en fantastisk tillgång för den delen.

Ekonomi kräver en kunnig ekonom, gärna med erfarenhet av fastighetsjuridik. Hantering av intäkter och leverantörsfakturor och bankkontakter ryms i detta avsnitt.

Administration innefattar allt som inte ryms i de andra kategorierna. Avtalshantering, register, utskick och planering är viktiga delar av förvaltningen och kräver framförhållning och förmåga att planera hos ansvariga.

En komplett fastighetsförvaltning ger utrymme för dig som fastighetsägare att fokusera på annat, och placerar personal med rätt kompetens på rätta arbetsuppgifter.