Kontorsstäd – Skönt för alla på kontoret

Att få hjälp från en professionell städfirma är det enklaste sättet att upprätthålla ordning på kontoret. Det sparar både tid och resurser för er genom att låta ett externt företag ta hand om kontorsstädningen i Stockholm.

Hur många lappar hänger det i köket på jobbet med texten ”din morsa jobbar inte här”? Tyvärr är det sällan kollegorna är särskilt noggranna under arbetstid. En glömd kaffekopp här, en bortglömd stol där. Grus och sand som dras in med skorna ända in i förrådet. Glömda soppåsar som ingen har tömt och som sprider obehaglig lukt. Matbordet är täckt av kaffefläckar som ingen torkar av.

Det är svårt att få de anställda att ställa upp och hjälpa till med städningen. Oftast ”råkar” någon få ett samtal från en kund och smiter iväg. En annan kanske måste använda toaletten akut och så vidare. Kvar sitter samma person som alltid får ta hand om det som är kvar att göra.

Låt städfirman ta hand om kontorsstädningen

Genom att anlita en pålitlig städfirma i Stockholm för kontorsstädning kan ni få ordning och reda på kontoret. Tillsammans kan ni gå igenom en lista över vad ni önskar att få gjort. Det kan inkludera allt från dammsugning och golvtorkning till att ta hand om diskningen och rengöra matbordet.

Precis som ni strävar efter kontinuitet bland er personal, strävar städfirman efter samma sak. De försöker ha samma städuppdrag hos er och lära känna era företagslokaler och rutiner. Med tiden kan ni justera listan över vad som ska städas. Kanske kommer ni på fler saker eller så blir de anställda mer noggranna när det gäller att ta hand om sina egna kaffekoppar.

Rusta och Matcha Örebro – vanliga frågor 

Som arbetslös i Örebro så har du säkerligen fått en massa tips om hur du ska agera för att hitta ett jobb. Det många inte verkar förstå är att det handlar om någonting som är väldigt krävande. Dels så ska man hitta ett jobb som passar, dels ska man söka det och dels så ska man också – bland hundratals andra ansökningar – också sticka ut och få en chans att gå vidare i processen. 

Det är tidskrävande – och det är ekonomiskt tufft – att sakna ett arbete. Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig på vägen och ett av de bästa hjälpmedlen är att be om att få delta i Rusta och Matcha i Örebro

Vad är då Rusta och Matcha i Örebro? Vi spinner vidare på frågorna och hoppas att de svar vi ger ska kunna ge dig information, fakta och tips om detta – enligt följande: 

 Hur fungerar Rusta och Matcha i Örebro? 

Rusta och Matcha är ett rikstäckande initiativ sanktionerat av Arbetsförmedlingen där privata upphandlare kan erbjuda programmet i olika städer. För att få göra detta så måste man, givetvis, nå upp till högt ställda krav och kriterier. Det gör man i Örebro och Rusta och Matcha där kan visa upp riktigt fin statistik på hur man lyckats hjälpa folk in i arbetslivet – eller till att börja studera – igen. 

Vad menas med Rusta? 

Rusta innebär att du får de verktyg som krävs för att kunna söka – och få – olika jobb. Ditt CV vässas, du får guidning, du tränas i olika situationer och hela tiden får du feedback och personliga samtal med din jobbcoach. Det handlar om att ta fram dina styrkor och dina bästa sidor och visa dessa för företag och arbetsgivare. 

Vad menas med Matcha? 

Det andra ordet i Rusta och Matcha i Örebro är att du ska få komma i kontakt med arbetsgivare, företag, skolor och aktörer inom kommun och näringsliv i staden. Rusta och Matcha i Örebro har ett stort nät- och kontaktnät som varje deltagare får ta del av.

Med lokalanpassning i Stockholm får ni precis det ni behöver

Lokalanpassning i Stockholm är ett sätt att anpassa lokaler efter ditt företags behov. Det gör att ni får en miljö som passar för och gynnar er verksamhet.

Olika företag behöver olika saker, det är inte så konstigt. Vad företaget jobbar med, hur de anställda delas in i olika grupper och hur enskilt eller gruppbaserat arbetet är spelar roll för vilka behov som uppstår. Därför kan det vara jättesvårt för ett företag att jobba i samma lokaler som ett annat.

Med detta i åtanke är lokalanpassning guld värt för ett företag när de byter lokaler eller när nya behov uppstår. Att lokalen följer med i företagets utveckling är viktigt för att arbetet ska flyta på så effektivt som möjligt. Kontorsanpassning kan vara nyckeln till en fungerande verksamhet, eller det som ger en knuff framåt när ni börjar sakta ner.

Kombinationen av företagets egna önskemål baserat på erfarenhet och erfarenheten från dem som jobbar med lokalanpassning kan skapa lokaler som passar utmärkt för företaget. Det är ett viktigt samarbete parterna emellan eftersom båda synvinklarna krävs för ett så bra resultat som möjligt.

Lokalanpassning kan ske på många plan

Att anpassa ett kontor efter ett företags behov sker på många olika plan. Det är kombinationen som gör att ett perfekt resultat uppnås. Genom att fundera över logistiken och flödet genom hela kontoret men också lägga krut på detaljerna kommer verksamheten att blomstra i de nya lokalerna.

Den första delen av en kontorsanpassning i Stockholm handlar om planlösning. Vilka rum behövs, hur ska de delas in och i vilken utsträckning ska öppna ytor implementeras? Även väggtypen kan spela stor roll. Tillfälliga väggar, permanenta väggar och glasväggar erbjuder alla olika fördelar och effekter.

Men även känslan på kontoret spelar roll, och här kommer detaljerna in. Det kan till exempel handla om belysningen i olika rum och vilka färgskalor som ska användas. Det gäller att hitta en bra balans som passar företaget och uppgifterna. De anställda ska trivas men samtidigt måste också produktivitet prioriteras. Som tur är finns det proffs på kontorsanpassning som kan hjälpa dig att hitta rätt för ditt företag.

Fördelar och nackdelar med löneoutsourcing

Löneoutsourcing blir allt vanligare bland företag, och många finner det smidigt att låta en extern aktör hantera löneadministrationen. Vilka är då fördelarna med denna metod? Nedan följer några förklaringar.

  • Minskade kostnader för företaget: Genom att outsourca lönehanteringen kan ditt företag dra nytta av minskade kostnader. Vissa större företag anlitar till och med externa HR-avdelningar. En missuppfattning är att genom att överlåta löneprocessen till någon annan förlorar man kontrollen. Detta är dock inte fallet – du kommer fortfarande ha möjlighet att attestera och följa upp löner, samtidigt som du slipper hantera det administrativa.
  • Ökad stabilitet: En annan fördel med löneoutsourcing är att du minskar sårbarheten för ditt företag. Om du endast har en anställd som ansvarar för lönehanteringen och denne blir sjuk eller slutar, kan det ta lång tid att rekrytera eller utbilda en ersättare. Genom att outsourca lön minskar du risken för att bli hårt drabbad av personalomsättning.
  • Frigör tid och resurser: Många företag uppskattar att slippa hantera lönehanteringssystemet med allt vad det innebär av underhåll och förnyelse. Genom att låta experter ta hand om dessa uppgifter frigör du tid och resurser som kan användas till att utveckla och förbättra andra delar av företaget.

Nackdelar med löneoutsourcing

Löneoutsourcing passar inte alla företag, och det finns vissa nackdelar att ta hänsyn till innan man fattar beslut om att anlita en extern aktör. Nedan nämns några av de vanligaste nackdelarna.

  • Bristande interna rutiner: Ett företag som inte har etablerade rutiner för lönehantering kan ha svårt att anpassa sig till löneoutsourcing. Denna utmaning kan dock övervinnas genom att först utveckla och implementera lämpliga rutiner. Det kan också vara en god idé att anlita en konsult som kan hjälpa till med denna process.
  • Behov av full insyn: Vissa företag kräver fullständig insyn i lönehanteringen, och för dessa kan löneoutsourcing inte vara det bästa alternativet. Om du har ett starkt behov av att ha detaljerad kontroll över löner och relaterade processer kan det vara bättre att behålla löneadministrationen internt.
  • Digital mognad: För att dra nytta av löneoutsourcing krävs en viss digital mognad inom företaget. Om företaget inte är tillräckligt tekniskt mogna kan övergången till helt digitala processer vara utmanande. Emellertid är detta ofta ett problem som kan lösas med hjälp av den externa aktörens expertis. De flesta företag som specialiserar sig på löneoutsourcing är villiga att hjälpa till med förberedelserna och anpassningen till en digital arbetsmiljö.
  • Tydliga krav och ansvarsfördelning: Om du överväger att anlita en extern aktör för lönehanteringen är det avgörande att ställa tydliga krav och säkerställa att offerten inkluderar alla dina behov. En väl fungerande kontaktperson på det externa företaget är också viktig, tillsammans med en klar ansvarsfördelning. Detta är nödvändigt för att säkerställa att processen flyter smidigt och att ditt företag får det stöd och den service som behövs.

Att outsourca lönehanteringen kan vara en framgångsrik strategi för många företag, men det är viktigt att noggrant överväga både fördelar och nackdelar innan beslutet tas. Genom att göra en välgrundad bedömning kan ditt företag fatta det mest lämpliga valet för att optimera sin löneadministration och verksamhet.

Kontorsbelysning i Stockholm ökar produktiviteten

Med rätt kontorsbelysning i Stockholm blir din arbetsplats både trevligare och mer effektiv. Med skräddarsydda lösningar finns det något för alla lokaler.

Att försöka arbeta i ett dåligt belyst utrymme kan ge dig både trötta ögon och huvudvärk. Samma sak gäller faktiskt även i för starkt ljus. För att kunna hålla motivationen och humöret uppe behövs bra belysning, som varken är för stark eller för svag. Helst ska den även vara placerad på att bra sätt, så att inget blänker i din datorskärm eller bländar dig.

Är du trött på surrande lysrör, blinkande lampor och undermålig belysning på jobbet? Kontakta en firma som specialiserar sig på kontorsbelysning i Stockholm. De kan hjälpa till med allt från planering till installation.

Kontorsbelysning för alla kontor

Det är lätt att tro att kontorsbelysning endast innebär några lysrör i taket och sedan är det klart. Riktigt så enkelt är det inte. Det är viktigt att ljuset har rätt temperatur, att armaturerna sitter med rätt avstånd till taket och varandra, samt att alla utrymmen blir belysta. Du vill inte ha några mörka hörn, eller arbetsplatser som ligger i halvskugga.

Med rätt kontorsbelysning i Stockholm blir din arbetsplats trevligare och mer produktiv. Genom att skräddarsy lösningar för just dig och dina lokaler får ditt kontor ett perfekt ljusklimat, oavsett om solen tittar fram eller inte. Det spelar ingen roll om du har ett enormt kontorslandskap eller många små rum, belysning är viktigt oavsett lokal. Men rätt belysning kan du dessutom skapa rum i rummet, eller locka fram en speciell känsla.

Företagsmassage bra för de anställda i Stockholm

Det finns flera sätt att se till att personalen mår bra. Förutom frukt och kaffe kan man ge personalen i Stockholm företagsmassage. Tjänsten är avdragsgill.

Anitas callcenter hade blivit en succé och hon hade varit tvungen att anställa för att möta kundernas behov. Nu var de åtta anställda som satt dagarna i ända och tog emot samtal kopplade till dem från kunden. På så vis kände kunden att denne var väl omhändertaget av företaget de ringt.

Med den ökade arbetsbelastningen märkte hon att sjukskrivningarna hade ökat. Inte mycket, men tillräckligt för att hon skulle börja oroa sig. Det var dags att göra något för att förebygga så att inte fler sjukskrevs och att de som hade ont fick hjälp. Hon hade hört om andra företag som bokat företagsmassage och beslutade sig för att höra sig för.

Företagsmassage blev nya snackisen

Efter att ha gjort lite research hade hon kontaktat ett företag i Stockholm som erbjöd företagsmassage. De hade beslutat att börja med en gång i månaden i tre månader och sedan utvärdera. Massageterapeuten skulle komma ut till företaget där ett rum hade ställts i ordning för ändamålet.

Två dagar var avsatta då de anställda skulle få 45 minuter och det var en massör som skulle komma. Då hade också de anställda två dagar att välja på. Genast bokades tiderna upp och personalen pratade ivrigt om denna nya förmån. Efter tre månader hade sjukskrivningarna minskat. Anita kunde inte tro att det var sant. De skulle definitivt fortsätta att anlita företaget.

Bokföring på ett enklare vis i Stockholm

Att ha företag är en sak, men att ta hand om allt runt omkring, som bokföringen, är en helt annan sak. Ta hjälp med din bokföring i Stockholm och få allt rätt.

För Lisa var det ett stort steg när hon äntligen bestämde sig för att öppna ett företag. Hon hade länge drömt om att våga starta sitt egna, men aldrig riktigt vågat. Lisa var en riktigt påhittig person och hade ett företag som verkligen kunde bli stort. Bara det här att öppna företag var inte helt enkelt, men jämfört med all bokföring som skulle göras, så var det busenkelt.

Allting skulle bokföras, varenda sak hon köpte eller sålde. Det skulle göras regelbundet och det var en hel del siffror att hålla koll på. Skatten skulle även den gås genom. Lisa insåg snabbt att detta inte var något för henne, skulle hon lyckas med sitt företag då behövde hon ta hjälp med bokföringen.

Allting rätt med hjälp med bokföring i Stockholm

Lisa hade redan läst skräckhistorier om vad som kunde hända om den inte sköttes rätt. Det kunde leda till böter, men i värsta fall även fängelse. Det var inget Lisa ville riskera så hon tog kontakt med ett bokföringsföretag och bad dem om hjälp.

En fördel var att hon höll till i Stockholm vilket gjorde att många ville erbjuda henne sina tjänster. Lisa hitta ett företag som hon direkt fick förtroende för, de skulle se till att allting med bokföringen blev rätt och att hon kunde fokusera på företaget.

Besök denna sida för att läsa mer om bokföring: bokföringstockholm.nu

Fastighetsautomation underlättar ditt arbete

Fastighetsautomation är något som blir mer och mer vanligt. Det underlättar för alla när det gäller att få överblick över hur styr- och reglerteknik fungerar.

Tänk dig om det skulle vara fel någonstans när det gäller styrning och reglering av värme i din fastighet. På det gamla viset skulle det kanske ta månader eller år innan du kom underfund med var felet låg någonstans. Med fastighetsautomation hittar du det mer eller mindre direkt.

Det är en gåva att slippa leta igenom hela din fastighet för att lokalisera varför till exempel värmen inte funkar som den ska. Istället ser du det på en dataskärm och kan påbörja uppstyrning och reglera allt så det blir mer tillfredsställande för verksamheten eller de olika hyresgästerna.

Fastighetsautomation är något du inte kan vara utan när du väl börjat med det

Lente Automation är ett av alla företag som kan förse dig med en absolut enastående lösning när det gäller din fastighet. Har du aldrig förut provat fastighetsautomation är det nu det gäller. Du kommer aldrig ångra ett sådant beslut. Det underlättar och hjälper dig i varje situation som gäller styrning och reglering.

När du ser hur enkelt det blir att spåra fel eller att få en överblick av din fastighet kommer du säkert undra varför du inte gjort slag i saken tidigare. Men det är aldrig för sent. Slå en signal eller skicka iväg ett mail med alla dina frågor så är saken snart ur världen och ditt liv känns bättre.

Ett gratis bokföringsprogram för små företag

För den som startar ett eget företag kan det där med bokföring verka obegripligt svårt. Att ha ett gratis bokföringsprogram i mobilen är till stor hjälp.

Att starta ett eget företag medför för de flesta en rad uppgifter som är helt nya. Inte minst när det gäller fakturering, bokföring och moms är det många som känner sig förvirrade och osäkra. Det verkar krångligt, det tar mycket tid och det är mycket nytt att lära sig. Att anlita en revisor eller en bokföringstjänst kan kosta mycket pengar.

Inte minst för det lilla företaget som har en liten omsättning kan det kännas väldigt tråkigt att lägga en stor del av inkomsten på bokföringen. Det finns en mängd olika företag som kan hjälpa till med bokföring. Många har program där företagaren själv lägger in sina uppgifter via datorn.

Gratis bokföringsprogram där allt är samlat i mobilen

Små företag med liten omsättning kanske hellre väljer ett gratis bokföringsprogram. Det finns olika appar där hela bokföringen kan skötas. Allt från att göra och skicka fakturor och kvitton, till att göra en sammanställning av bokföringen för att kunna skicka in den till Skatteverket.

För den som nyligen startat sitt företag kan det vara skönt att ha allt samlat på ett och samma ställe. Och mobilen har de flesta alltid med sig. I vissa bokföringsprogram finns även tillgång till hjälp från revisorer i exempelvis en chattfunktion. Innan företaget fått fart och gett några större inkomster är det också skönt att inte ha alltför många utgifter.

En riktigt nyttig ledarskapsutbildning

För en ny ledare på en arbetsplats kan det vara nyttigt att gå en ledarskapsutbildning. Det finns mer än en riktigt bra ledarskapsutbildning i Stockholm.

Att vara ny på jobbet är svårt för de allra flesta. Arbetsuppgifterna är främmande och det tar ett tag att hitta sin plats i gänget. För den som tagit plats som ledare i en grupp kan det vara extra svårt. Att vara ledare kräver sitt kunnande kring demokrati, delegation och kompromissande. En ledarskapsutbildning kan vara en klok idé för den som är ny i sin ledarroll.

Ofta är det lätt att hitta en bra ledarskapsutbildning i Stockholm eller någon annan storstad. Även mindre orter erbjuder dock ofta utbildningar som håller hög klass. Kanske söker man en ledarskapsutbildning med en viss riktning. Då kan man göra klokt i att utforska utbudet istället för att anmäla sig till första bästa kurs.

Vad man kan få ut av en ledarskapsutbildning

Många undrar såklart hur mycket en ledarskapsutbildning egentligen ger. Är det värt kostnaden och arbetet som kommer med utbildningen? Svaret är oftast ja. En bra ledarskapsutbildning är oftast väldigt nyttig och utgör en god grund för ledaren i det dagliga arbetet.

Att ha en ledarskapsutbildning listad på sitt CV är ofta väldigt bra. Det visar att man har god insikt om vad som krävs för att leda en grupp framåt. Att man övat sig i samtalsteknik, kompromissande och styrning på en professionell nivå och med det troligtvis skaffat sig en genomtänkt och god ledarstil.