Sköter om byggnader i Karlstad

Som fastighetsägare har man minst sagt mycket jobb. Äger man flera fastigheter kan det vara mer jobb än vad man faktiskt klarar av. Byggnaderna ska skötas, gräset ska klippas, och annat.

I ett högt tempo och med bra struktur, det är vad som behövs för att vara en fastighetsförvaltare. Man kan ha ansvar över flera olika byggnader, det kan även vara ställen som kommunen lejt bort. Där sköter man allt från utseende till planering av underhåll, som reparationer. Man kan även ha ansvar över ekonomin. Det är med andra ord ett stort ansvarsområde. Men ofta gör man det inte själv, fastighetsförvaltaren skickar ofta ut fastighetsskötare på arbeten. Fastighetsskötarna tar hand om gräset och andra vaktmästarsysslor i och kring byggnaden.

En rolig dag

Det är så underbart med ett varierat arbete. Man hinner aldrig tröttna, dagligen får man se olika saker. Och snacka om att man får lära känna sin stad väl. Dessutom kan arbetet ske på några mils avstånd, allt beroende på hur stor yta man har hand om. Vill du arbeta med Fastighetsförvaltning Karlstad? Som förvaltare behöver du en utbildning. För att få tips och råd, samt om du vill veta mer om jobbet, kan du kontakta en förvaltare. Det är ett stort ansvar att se till att allt görs och sköts i tid. Lite roligt också då man är högsta hönset över andra. Är du redo för en ordentlig utmaning och vill ha en rolig vardag med mycket ansvar? Då är detta helt klart något för dig.

Att sköta fastigheter i Göteborg

Att fastigheter är en utmaning kommer inte som en överraskning för någon som provat på jobbet. I den ljusa men salta atmosfären på Sveriges framsida finns många uppgifter att hantera.

Vad innebär egentligen komplett fastighetsförvaltning i Göteborg? Betyder det något specifikt just i de geografiska omgivningarna och vad brukar man räkna in under benämningen “komplett”? Finns det andra sätt att förvalta än komplett och isåfall vad? Icke komplett utan med lite slarvfel, typ? Nja, vad som vanligen åsyftas med ordet är att någon åtar sig teknisk, ekonomisk och administrativ skötsel.

Att lämna all skötsel till en samarbetspartner kan kännas som en utmaning i sig om man tidigare valt att hantera arbetet själv. Det kan också kännas som en stor lättnad. Det finns också fördelar rent praktiskt – tar ett företag sig an den kompletta förvaltningen samlas kunskaperna på ett ställe.

Vad innebär de olika delarna av förvaltningen?

Teknik syftar på de rent praktiska aspekterna. Städning, snöröjning, skötsel av grönytor, byte av trasiga fönster, VVS-arbeten och liknande. En engagerad kår av duktiga hantverkare är en fantastisk tillgång för den delen.

Ekonomi kräver en kunnig ekonom, gärna med erfarenhet av fastighetsjuridik. Hantering av intäkter och leverantörsfakturor och bankkontakter ryms i detta avsnitt.

Administration innefattar allt som inte ryms i de andra kategorierna. Avtalshantering, register, utskick och planering är viktiga delar av förvaltningen och kräver framförhållning och förmåga att planera hos ansvariga.

En komplett fastighetsförvaltning ger utrymme för dig som fastighetsägare att fokusera på annat, och placerar personal med rätt kompetens på rätta arbetsuppgifter.

Allt fler inser det fantastiska med solceller

Solenergi är en fantastisk energikälla. Med hjälp av solceller monterade på taket kan man enkelt producera den energi man behöver. Men vad händer då det regnar eller när solen går i moln?

Solen räknas som en förnyelsebar energikälla, till skillnad från kol, olja eller naturgas. El som utvinns från solceller genererar inte heller några koldioxidutsläpp, vilket naturligtvis också är bra för miljön. Hittills är det mestadels småhusägare som har insett det fantastiska med solenergi och låtit montera solpaneler på sina tak. Men solenergi passar även de med lite större takytor som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. Det är nämligen så att ju större takyta man har desto bättre förutsättningar har man att få en bra årsproduktion så att man även kan sälja el vidare till andra.

Vad händer då det regnar eller när solen går i moln?

Solceller producerar även energi de dagar som det är mulet eller regnar, även om det är mindre. Skulle solcellerna någon dag inte lyckas producera den mängd energi som hushållet behöver får fastigheten i stället el från det ordinarie elnätet. Men oftast är det tvärtom, att man som solenergiproducerande fastighetsägare istället skickar ut och säljer den solenergi som man producerar och inte gör av med. Hur många solceller man behöver beror på hur stort hushållets behov av energi är. Enklast är att låta ett företag specialiserat på just Solceller för fastigheter göra en kostnadsfri beräkning. Som privatperson eller företag har man rätt till statligt stöd vid installation av solceller.

Har du en plan?

Vissa snubblar fram genom livet utan funderingar över framtiden. Ibland går det bra. Andra tänker framåt och planerar för alternativ. För dem går det bättre. En underhållsplan är smart.

Alla som äger fastigheter eller är ansvariga för fastighetsskötsel vet hur viktigt det är med planering. De flesta som äger fastigheter eller är ansvariga för fastigheters skötsel har snubblat någon gång under loppet eller nära mållinjen. Att snubbla kan vara ett mindre hinder, men att snubbla kan också göra ont. Saken är den att bristande planering kan dra med sig stora konsekvenser.

Att äga en fastighet innebär att du måste tänka framåt. Det finns löpande underhåll att utföra och det finns troligen saker som OVK-besiktningar och stambyten som till slut måste utföras. En bostadsrättsförening eller en kommersiell fastighet behöver ständigt tas om hand. Att sitta ner i bänken och vänta på att katastroferna ska komma är inte rätt taktik för den som önskar framgång.

Räddaren i nöden

Det tenderar att finnas mycket att göra när du bär ansvaret för en fastighet. Speciellt enkelt är det att bli för upptagen med det dagliga småplocket. Därmed inte sagt att inte vardagen är viktig. Den måste få ta sin tid och sin plats. Någon behöver dock ta ansvaret för riktning och skötsel mer långsiktigt.

Att upprätta underhållsplaner är ett riktigt smart sätt att hantera situationen. Slipp att snabbt ställa om ansiktet till en min som förklarar att det visste du redan fast du är helt förvirrad. Ta hjälp med att upprätta underhållsplaner och ligg några steg före. Läs mer om underhållsplaner på denna hemsida: underhållsplaner.net